Hvad er krill?

Den mest udbredte livsform i verden

O-Krill 3 Oil

Krill er små rejelignende krebsdyr, som findes i alle verdenshavene, dog mest i de kolde, uberørte have ved Arktis og Antarktis. Antarktisk krill, som kaldes Euphausia superba, er den eneste type af krill, som kan fiskes, fordi de svømmer i åbent vand i store stimer, der kan nå op på 6 km i længde og bestå af en million krill pr. kubikmeter.

Krill lever primært af alger og er den primære fødekilde for mange havpattedyr og fisk. De vokser op til 6 cm i længde, vejer op til 2 gram, og kan leve i op til 6 år. Til trods for deres beskedne størrelse, skønnes den samlede biomasse af krill at være på 725 millioner ton - næsten tre gange så meget som den samlede vægt af alle mennesker på jorden.

Krill er blevet høstet som en fødekilde for mennesker og husdyr siden det 19. århundrede eller tidligere. Det er en ren, etisk og bæredygtig kilde fra havet, bestående af omega-3 fedtsyrer, som er essentielle for cellernes sundhed.