Bæredygtighed

Høstet på bæredygtig vis af certificeret fiskeri

O-Krill 3 Oil

Krill er muligvis klodens mest udbredte livsform og har en yderst høj reproduktionshastighed, men det er endvidere en vigtig fødekilde for havlivet og mange fuglearter. Der foreligger strenge kontroller for at sikre, at fiskeriet begrænses til bæredygtige niveauer.

Aktuelt fiskes mindre end 0,03 % af den samlede krill årligt, og dette er langt under den årlige bæredygtige fiskekvote på 1 %. Høstningsbegrænsningerne er strengt reguleret og ajourføres efter behov af Kommissionen for bevarelse af de levende marine ressourcer i Antarktis (CCAMLR)

Krill til Udo's Choice® O-KRILL 3™ bliver høstet på en etisk måde og er uafhængigt certificeret af Marine Stewardship Council (MSC), idet de er fremskaffet fra et bæredygtigt og økologisk godkendt fiskeri. MSC-mærkaten på emballagen bekræfter vores bæredygtige fangstmetoder.

Supply Chain of O-KRILL3™ has a total traceability. Exact catch location of each batch of a finished product is known and recorded. Select the lot number of your product (see bottom of the box) to find out where your krill came from.

Please choose Lot Number: